Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Naslov: VRAZOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA

ČIŠČENJE LABORATORIJSKIH POVRŠIN, ČIŠČENJE IN STERILIZACIJA LABORATORIJSKEGA PRIBORA, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE OSTALIH PROSTOROV INŠTITUTA (DELOVNI PROSTORI, HODNIKI, SANITARIJE, DRUGI SKUPNI PROSTORI IN OSTALO PO NAVODILIH NADREJENEGA),SKRB ZA RACIONALNO PORABO ČISTILNIH SREDSTEV IN POTROŠNEGA MATERIALA, IZVAJANJE POMOŽNIH DEL V LABORATORIJU PRI IZVAJANJU STROK. ZDRAVSTVENEGA DELA ZA POTREBNE REDNE IN URGENTNE BIOPSIJSKE IN OBDUKCIJSKE DIAGNOSTIKE, PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA, SKRB ZA DELOVNO IN ZAŠČITNO OPREMO SODELAVCEV(SKRB ZA PRANJE PERILA, VODENJE EVIDENCE O IZDAJI IN PREJEMU PERILA, NADZOR NAD KVALITETO PRANJA IN NAD KVALITETO PERILA TER POSREDOVANJE POTREB NADREJENIM),SODELOVANJE PRI UVAJANJU TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV N ORGANIZACIJI DELA IN IZVAJANJU VZDRŽEVALNIH DEL, IZVAJANJE TEHNIČNEGA DELA IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN MONTAŽI STROJEV IN NAPRAV, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VARNOSTNIH PREDPISOV IN PRIPRAVI STROŠKOVNIH CENITEV IN TEHNIŠKIH NAVODIL, OPRAVLJANJE TEHNIŠKIH IN VZDRŽEVALNIH DEL PO NAVODILIH