Podjetje: JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD PROTOKOLARNE STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Predoslje 39 , 4000 KRANJ

ODGOVORNOST ZA USTREZNO FUNKCIJSKO DELOVANJE NAPRAV, OPREME, OBJEKTOV IN
INFRASTRUKTURE, IZVAJANJE POSEBNIH DEL OB OBISKIH OSEBNOSTI OZIROMA DELEGACIJ TUJIH DRŽAV IN VISOKIH PREDSTAVNIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE, ODGOVORNOST ZA TEKOČE IN USKLAJENO IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO DOGODKOV, PRIPRAVA IN NUDENJE STROKOVNE POMOČI UPORABNIKOM STORITEV
, SPREJEMANJE UKREPOV OB IZREDNIH SITUACIJAH SPREMLJANJE STANJA, VODENJE IN VZDRŽEVANJE ZAHTEVANIH EVIDENC PODATKOV TER PODAJANJE POBUD ZA POTREBNA VZDRŽEVALNA IN INVESTICIJSKA DELA, IZVEDBENA IN VZDRŽEVALNA DELA NA NAPRAVAH, OPREMI, OBJEKTIH IN INFRASTRUKTURI, SKRB ZA DELOVNA SREDSTVA, KOORDINACIJA REDNIH VZDRŽEVALNIH IN OBNOVITVENIH DEL V ALI OKOLI OBJEKTOV, IZVAJANJE TRANSPORTOV IN PREMIKOV OPREME IN POHIŠTVA V OBJEKTIH OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z ODLOČITVAMI ALI PO ZAHTEVAH VODJE.