Podjetje: FRENKI, RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV, ALEŠ FRANJKO S.P.

Naslov: Škrilje 116 , 1292 IG

OBSEŽNO ZNANJE IN IZKUŠNJE (5 LET) V DOMENI, SPLOŠNO, ŠIROKO POZNAVANJE NAČEL KIBERNETSKE VARNOSTI, KONCEPTOV IN TEHNOLOGIJE, DOBRO POZNAVANJE KIBERNETSKE VARNOSTI, VKLJUČNO Z ZAŠČITO, ŠIFRIRANJEM, UPRAVLJANJEM IDENTITETE IN DOSTOPA, NADZOROM IN ODKRIVANJEM, ODZIVOM NA POJAVNOST, OCENAMI RANLJIVOSTI IN OBVLADOVANJEM TVEGANJA, SPOSOBNOST ZA ZAGOTAVLJANJE OZIROMA UPRAVLJANJEM TEHNOLOGIJE IN SISTEMOV, ZNANJE IN IZKUŠNJE PRI: IZVAJANJE PROJEKTOV SKUPAJ Z INDUSTRIJO NA PODROČJU KIBERNETSKE VARNOSTI, SPOSOBNOST PRIPRAVA IZJAV O DELU IN SISTEMSKIH ZAHTEVAH- ING TESTIRANJE IN POTRJEVANJE, DA POGODBENE DOBAVE IZPOLNJUJEJO ZAHTEVE KAKORTUDI IZPOLNJUJEJO PREDVIDENE ZAHTEVE ZA UPORABO, POZNAVANJE SISTEMSKE AKREDITACIJE IN UPORABE CIS, VKLJUČNO Z NAPOTITVIJO NA OPERATIVNA VOJAŠKA PODROČJA ZAŽELENE KVALIFIKACIJE/IZKUŠNJE, ZNANJE IN IZKUŠNJE NA PODROČJU UPRAVLJANJA ZAHTEV, NAČRTOVANJA SISTEMOV IN SISTEMSKEGA INŽENIRINGA ZA SISTEM ZA KIBERNETSKO VARNOST POZNAVANJE IN IZKUŠNJE S SISTEMI KOT NPR IBM RATIONAL DOORS, IZKUŠNJE Z IZVEDBENIMI PROJEKTI ZNOTRAJ NATA IN / ALI NACIONALNIH VOJAŠKIH ORGANIZACIJ, POZNAVANJE ARHITEKTURNIH OKVIROV, KOT JE TOGAF.