Podjetje: DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KOPER – CASA DELLO STUDENTE CAPODISTRIA

Naslov: CANKARJEVA ULICA 5 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

TAJNIK VIZ OPRAVLJA DELA IN NALOGE, SKLADNO S PREDPISI IN PRAVILNIKI, KI VELJAJO ZA PODROČJE VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA, V SKLADU Z INTERNIMI PRAVILI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM TER V SKLADU Z ODREDBAMI VODSTVA ZAVODA. PROGRAM DEL IN NALOG TAJNIKA VIZ OBSEGA ZLASTI NALOGE POVEZANE Z ORGANIZACIJO IN IZVAJANJEM POSLOVANJA ZAVODA, UPRAVNO-ADMINISTRATIVNIH DEL TER KADROVSKIH ZADEV.