Podjetje: OSNOVNA ŠOLA MIREN

Naslov: MIREN 140, 5291 MIREN

VODENJE KADROVSKIH EVIDENC, VARSTVO OSEBNIH PODATKOV, DELO Z E-ASISTENTOM, DELO Z WORDOM IN EXCELOM, PISANJE ZAPISNIKOV SEJ