Podjetje: OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE

Naslov: PODBOČJE 82, 8312 PODBOČJE

OPRAVLJANJE UPRAVNO-ADMINISTRATIVNEGA IN KADROVSKEGA DELA V ZAVODU (PRIPRAVA PLAČ, POGODB, ANEKSOV, OBRAČUN MALIC IN OSKRBNINE ZA VRTEC …).