Podjetje: OBČINA LENDAVA – LENDVA KÖZSEG

Naslov: Glavna ulica 20 , 9220 LENDAVA – LENDVA

vodenje občinske uprave, organiziranje ter vodenje delovnih procesov ter nadzor nad izvajanjem nalog, organizacija ter koordinacija dela vodij, skrb za zakonito,učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske in medobčinske uprave (besedilo celotnega razpisa najdete na spletni strani občine: www.lendava.si) na kuverti mora biti obvezno označeno “JN TAJNIK OBČINE – NE ODPIRAJ”