Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA

Naslov: Poljanska cesta 4 , 1000 LJUBLJANA

VODENJE, NAČRTOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA IN NADZOR NAD DELOM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT TAJNIŠTVA TER ADMINISTRATIVNE DEJAVNOSTI ČLANICE, KONTROLIRANJE DOLOČENIH STROŠKOV IN ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITE PORABE SREDSTEV, ZASTOPANJE TAJNIŠTVA PRI POSLOVANJU Z DRUGIMI ENOTAMI ČLANICE, UNIVERZE ALI Z ZUNANJIMI PARTNERJI, VODENJE PRAVNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV ČLANICE, PRIPRAVA OSNOV ZA SPLOŠNE AKTE ČLANICE, SODELOVANJE PRI DELU ORGANOV ČLANICE IN UNIVERZE, IZVAJANJE UKREPOV ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV TAJNIŠTVA, SODELOVANJE PRI OSTALIH DELIH PO NALOGU DEKANA, KI VSEBINSKO SODIJO V OKVIR DELOVNEGA MESTA