Podjetje: VRTEC PEDENJPED

Naslov: CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, OPRAVLJA SVETOVALNO DELO Z OTROKI, OPRAVLJA SVETOVALNO DELO Z VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV, OPRAVLJA SVETOVALNO DELO S STARŠI IN DRUŽINAMI, SODELUJE Z VODSTVOM VRTCA, SODELUJE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI.