Podjetje: OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ

Naslov: Šolska ulica 11 , 1234 MENGEŠ

OPRAVLJANJE DEL ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE ZA UČENCE 1. VIO IN IZVAJANJE DSP ZA UČENCE Z ODLOČBO O USMERITVI TER DRUGE NALOGE V SKLADU Z LDN