Podjetje: OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ

Naslov: KURIRSKA STEZA 8, 8340 ČRNOMELJ

DELA IN NALOGE DOLOČENA S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA.