Podjetje: VRTEC MAVRICA BREŽICE

Naslov: Šolska ulica 5 , 8250 BREŽICE

SODELUJE Z VZGOJITELJI, POMOČNIKI VZGOJITELJEV, VZGOJITELJSKIM ZBOROM IN VODSTVOM ZAVODA,
OBLIKUJE IN PREDSTAVLJA ANALIZE V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM,
VODI EVIDENCO SVETOVALNEGA DELA PO PREDPISIH O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV,
VODI POSTOPEK VPISA V SKLADU ZAKONOM O UPRAVNEM POSTOPKU,
PRIPRAVLJA GRADIVA ZA KOMISIJO ZA SPREJEM NOVINCEV VRTCEV ,
INDIVIDUALNO SVETUJE DRUŽINAM
,EVIDENTIRA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI IN SODELUJE V POSTOPKU USMERJANJA, SVETUJE DRUŽINAM TEH OTROK