Podjetje: OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Naslov: Nad izviri 6 , 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

OPRAVLJANJE STROK. IN UPRAVNIH NALOG S PODROČJA SPLOŠNIH IN PRAVNIH ZADRV TER NA ŠIRŠEM PODROČJU DR. DEJAVNOSTI; SKRB ZA USPEŠNO IZVAJANJE OBČ. JAVNIH SLUŽB NA ŠIRŠEM PODR. DRU. DEJAVNOSTI, PRIPRAVA IN IZVEDBA JAVNIH NAROČIL MALIH VREDNOSTI, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV OBČ. PREDPISOV IN DRUGIH ZAHT. AKTOV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBL. ZAHT. GRADIV, VODENJE ZAHT. UPR. POST.