Podjetje: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA

Naslov: Trg republike 2 , 1000 LJUBLJANA

OPREDELITEV METODOLOGIJ IN OSTALIH PODLAG RAZVOJA POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJSKIH STRUKTUR BANKE, OPREDELITEV ORGANIZACIJSKE STRUKTURE BANKE IN NADZIRANJE UVAJANJA ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB, OPREDELITEV IN VZDRŽEVANJE ARHITEKTURE POSLOVNIH PROCESOV, OPREDELITEV POSAMEZNIH POSLOVNIH PROCESOV IN ELEMENTOV POSLOVNIH PROCESOV, ANALIZIRANJE POSLOVNIH PROCESOV, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA NJIHOVO PRENOVO IN PRIPRAVLJANJE STANDARDOV, PRIPRAVLJANJE IN SKRBNIŠTVO NAD PROCESNIMI NAVODILI, PRAVILNIKOM O ORGANIZACIJI IN PRAVILNIKOM O POOBLASTILIH IN PODPISOVANJU V NLB D.D., OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG ORGANIZACIJSKEGA DELA, KOORDINIRANJE IN VODENJE TIMOV, PREDLAGANJE IN/ALI UVAJANJE IZBOLJŠAV, MENTORSTVO IN PRENOS ZNANJ, KOORDINIRANJE, NADZOR IN SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA, SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH