Podjetje: OBČINA RAČE-FRAM

Naslov: Grajski trg 14 , 2327 RAČE

DELOVNO MESTO JE SISTEMIZIRANO V REŽIJSKEM OBRATU – KOMUNALA: UREJANJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNO ČISTOČO (ODLAGANJE, ZBIRANJE TER ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ NASELIJ),
UREJANJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI S PITNO VODO, ODPADNO VODO IN ČISTILNIMI NAPRAVAMI,
UREJANJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM JAVNE RAZSVETLJAVE,
POMOČ PRI UPRAVLJANJU RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA,
POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV,
VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI,
SODELOVANJE NA SEJAH ORGANOV OBČINE, PO NALOGU ŽUPANA IN DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG.