Podjetje: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

Naslov: AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI PLANIRANJU KADROV IN STROŠKOV DELOVNE SILE, ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA IZBIRNIH IN DRUGIH KADROVSKIH POSTOPKOV PRI ZAPOSLITVAH IN KADROVSKIH SPREMEMBAH, UGOTAVLJANJE POTREB PO USPOSABLJANJU, ORGANIZIRANJE IN SPREMLJANJE USPOSABLJANJA DELAVCEV TER PRIPRAVA NAČRTOV RAZVOJA DELAVCEV, RAZVIJANJE IN UVAJANJE METODE ZA UČINKOVITO RAVNANJE Z DELAVCI, SVETOVANJE ORGANIZACIJSKIM ENOTAM PRI RAVNANJU Z DELAVCI IN NA DELOVNO-PRAVNEM PODROČJU, PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL S KADROVSKEGA PODROČJA, OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA.