Podjetje: Zavod za gozdove Slovenije

Naslov: Večna pot 2 , 1000 LJUBLJANA

PRIDOBIVANJE POSLOV IN PROJEKTOV NA TRGU, VODENJE IN USMERJANJE AKTIVNOSTI NA PROJEKTIH IN POSAMEZNIH POSLIH, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL, INFORMIRANJE SODELAVCEV O DELU IN AKTUALNIH VPRAŠANJIH IZ SVOJEGA PODROČJA.