Podjetje: FURS; GENERALNI FINANČNI URAD

Naslov: Šmartinska cesta 55 , 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA METODOLOGIJE IN NAVODIL ZA DELOVNE POSTOPKE, SPREMLJANJE IZVAJANJA METODOLOGIJ IN DELOVNIH POSTOPKOV, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI