Podjetje: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Litostrojska cesta 54 , 1000 LJUBLJANA

SAMOSTOJNA PRIPRAVA ANALIZ IN IZVAJANJE POSTOPKOV STATISTIČNE OBDELAVE PODATKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, SPREMLJANJE PREDPISOV DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, INSTITUCIJAMI IN UPORABNIKI, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH GRADIV, VODENJE IN ODLOČANJE V MANJ ZAHTEVNIH PREDPISANIH POSTOPKIH DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.