Podjetje: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Litostrojska cesta 54 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, SPREMLJANJE PREDPISOV DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, INSTITUCIJAMI IN UPORABNIKI, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH GRADIV, VODENJE IN ODLOČANJE V MANJ ZAHTEVNIH PREDPISANIH POSTOPKIH DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.