Podjetje: KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D.D.

Naslov: Dunajska cesta 119 , 1000 LJUBLJANA

OBDELAVA VLOG IN ZAHTEVKOV ZAVAROVANCEV IN ZAVEZANCEV TER POKLICNO UPOKOJEVANJE