Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

Naslov: Dunajska cesta 160 , 1000 LJUBLJANA

POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV NA PODROČJU UKREPOV/PODUKREPOV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV NA PODROČJU UKREPOV/PODUKREPOV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI NA PODROČJU UKREPOV/PODUKREPOV, VODENJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI NA PODROČJU UKREPOV/PODUKREPOV: M3 – SHEME KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA M4 – NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA M6 – RAZVOJ KMETIJ IN PODJETIJ M8 – NALOŽBE V RAZVOJ GOZDNIH OBMOČIJ IN IZBOLJŠANJE SPOSOBNOSTI GOZDOV ZA PREŽIVETJE M9 – USTANOVITEV SKUPIN IN ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV M19 – PODPORA ZA LOKALNI RAZVOJ V OKVIRU POBUDE LEADER. OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.