Podjetje: MINISTRSTVO ZA FINANCE

Naslov: Župančičeva ulica 3 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE NALOG IZ PODROČJA DIREKTORATA ZA FINANČNI SISTEM, STROKOVNA PODPORA PRI POSAMEZNEM DOSJEJU – PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG, OSNUTKOV IN PREDLOGOV REŠITEV, ANALIZA IN PRIMERJAVA DOSJEJEV TER USKLAJEVANJE Z DRUGIMI PODROČJI, POMOČ PRI PRIPRAVAH, ORGANIZIRANJU, USKLAJEVANJU IN VODENJU DELOVNIH TELES SVETA EVROPSKE UNIJE TER DRUGE NALOGE PRI IZVEDBI PROGRAMA PREDSEDOVANJA, USKLAJEVANJE RAZLIČNIH NALOG PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTA PREDSEDOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE EVROPSKI UNIJI, SPREMLJANJE PRIPRAVE EU ZAKONODAJNIH PREDLOGOV NA PODROČJU FINANČNIH STORITEV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDLOGOV PREDPISOV, STALIŠČ IN DRUGIH DOKUMENTOV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, AKTIVNO SODELOVANJE Z EVROPSKO KOMISIJO, SODELOVANJE V DELOVNIH OZ. PROJEKTNIH SKUPINAH, SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN STROKOVNJAKI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE.