Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU

Naslov: Ferrarska ulica 9 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH PRI PRAVOSODNIH ORGANIH, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN PRVO ODLOČANJE TER IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE, PRIPRAVA POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, STROKOVNIH REFERATOV IN NAVODIL, PRAVNIH MNENJ IN VLOG, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU IN MATERIALNIMI PREDPISI, VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA NA PODROČJU EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL, DELO S STRANKAMI, DRUGE NALOGE DOLOČENE S PODROČNIMI PREDPISI, OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH DEL PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠČA, VODJE GOSPODARSKEGA ODDELKA, SODNIKA, KI JE Z LETNIM RAZPOREDOM DOLOČEN ZA TO DELO, DIREKTORJA SODIŠČA ALI VODJE SODNEGA REGISTRA.