Podjetje: OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU

Naslov: Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ

VODENJE POSTOPKOV IN ODLOČANJE O STROŠKIH KAZENSKEGA POSTOPKA,
IZDELOVANJE IN DELNO IZVRŠEVANJE KONČNIH ODREDB,
RAVNANJE Z ZASEŽENIMI PREDMETI,
POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREKLICA POGOJNIH OBSODB IN ALTERNATIVNIH OBLIK PRESTAJANJA KAZNI,
POMOČ STROKOVNIM SODELAVCEM NA KAZENSKEM PODROČJU PRI IZVAJANJU PROJEKTA,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG DOLOČENIH S PODROČNIMI PREDPISI, SKLADNO S SODNIM REDOM IN PO ODREDBI PREDSEDNICE OKROŽNEGA SODIŠČA.