Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU

Naslov: Ferrarska ulica 9 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV IN PRVO ODLOČANJE TER IZDAJANJE ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DOLOČIL REDA POSAMEZNEGA PRAVOSODNEGA ORGANA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU IN MATERIALNIMI PREDPISI, VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA NA PODROČJU EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL, DELO S STRANKAMI, IZDAJANJE PREDPISANIH SKLEPOV IN POTRDIL S PODROČJA DELA, DRUGE NALOGE DOLOČENE S PODROČNIMI PREDPISI, OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH DEL PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠČA, VODJE ODDELKA, SODNIKA, KI JE Z LETNIM RAZPOREDOM DOLOČEN ZA TO DELO IN DIREKTORJA SODIŠČA.