Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI

Naslov: Slomškova ulica 21 , 9000 MURSKA SOBOTA

OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH PRI PRAVOSODNIH ORGANIH
SODELOVANJE NA SEJAH IN GLAVNIH OBRAVNAVAH
SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE
PRIPRAVA POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, STROKOVNIH REFERATOV IN NAVODIL, PRAVNIH MNENJ IN VLOG
OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU, IN MATERIALNIMI PREDPISI
VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA NA PODROČJU EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NALOG UPRAVE PRAVOSODNEGA ORGANA,
VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA,
ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV O DELU SODIŠČA,
OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH ZEMLJIŠKE KNJIGE,
SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE SODIŠČ NA PODROČJU VODENJA ZEMLJIŠKE KNJIGE IN STROKOVNE LITERATURE
OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK VODENJA ZEMLJIŠKE KNJIGE IN MATERIALNIMI PREDPISI
VODENJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA ZEMLJIŠKE KNJIGE
VODENJE POSTOPKOV IN IZDAJA ODLOČB V ZADEVAH ZEMLJIŠKE KNJIGE,
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DOLOČIL SODNEGA REDA,
VODENJE POMEMBNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC,
PREDLAGANJE UKREPOV ZA REŠEVANJE ODPRTIH VPRAŠANJ TER OPRAVLJANJE DRUGIH ZADEV TER STROKOVNIH NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠČA