Podjetje: D.S.U., DRUŽBA ZA SVETOVANJE IN UPRAVLJANJE, D.O.O.

Naslov: DUNAJSKA CESTA 160, 1000 LJUBLJANA

ODGOVORNA OSEBA ZA PODROČJE SKLADNOSTI POSLOVANJA, USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH S PODROČJA SKLADNOSTI POSLOVANJA, KORPORATIVNE INTEGRITETE, POSLOVNE ETIKE, SPREMLJANJE SPREMEMB V PRAVNEM OKOLJU POMEMBNEM ZA REGULATORNO SKLADNOST DRUŽBE IN NJENA IMPLEMENTACIJA, IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PODROČJU PREPREČEVANJA ŠKODLJIVIH RAVNANJ ZA DRUŽBO, SVETOVANJE IN PRAVNA PODPORA V DELOVNOPRAVNIH POSTOPKIH, PRIPRAVA POGODB IN AKTOV DRUŽBE TER DRUGE NALOGE POVEZANE S PRAVNIMI VPRAŠANJI INTERNEGA POSLOVANJA, PRAVNI PREGLED VODENJA POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, VODENJE IN SPREMLJANJE ODPRTIH SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV