Podjetje: FURS; GENERALNI FINANČNI URAD

Naslov: Šmartinska cesta 55 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE OZIROMA OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV, METODOLOGIJ IN DELOVNIH POSTOPKOV ZA IZVAJANJE DAVČNIH IN DRUGIH PREDPISOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMALI, POROČIL IN DRUGIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE ULINKOV IZVAJANJA METODOLOGIJ IN DELOVNIH POSTOPKOV, OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, IZVAJANJE USPOSABLJANJA Z DELOVNEGA PODROČJA UPRAVE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM ALI DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.