Podjetje: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Naslov: Dunajska cesta 48 , 1000 LJUBLJANA

POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, IZVAJANJE PROJEKTOV OZIROMA UKREPOV V OKVIRU PROGRAMA SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.