Podjetje: Hotel CUBO, turizem in gostinstvo, d.o.o.

Naslov: Slovenska cesta 15 , 1000 LJUBLJANA

PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE MARKETINŠKIH, PRODAJNIH IN PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI (VKLJUČNO S PISANJEM BLOG ZAPISOV, VIDEO ZAPISI, NOVICAMI, VSEBINO ZA BROŠURE, PROMOCIJSKE MATERIALE, SPLETNO STRAN IN SPOROČILA ZA JAVNOST,…), OBLIKOVANJE IN PREDLAGANJE OPTIMALNIH MARKETINŠKIH IN PROMOCIJSKIH REŠITEV IN UKREPOV ZA NJIHOVO REALIZACIJO, PREDVIDEVANJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE DELA TER AKTIVNOSTI SKLADNO S POLITIKO IN CILJI DRUŽBE, SPREMLJANJE REZULTATOV DELA V SKLADU S TEDENSKIM, MESEČNIM IN LETNIM MARKETINŠKIM PLANOM, SODELOVANJE IN POMOČ PRI PRODAJI NA VSEH PRODAJNIH TRGIH, POSPEŠEVANJE PRODAJE (SEJMI, PRODAJNE AKCIJE…), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SEZONSKIH PAKETOV IN PONUDBE, SKRB IN UREJANJE SOCIALNIH PROFILOV IN SPLETNE STRANI, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POSLOVNIH DOGODKOV TER DOGOVARJANJE Z NAROČNIKI, RAZVIJANJE KOMUNIKACIJE S PARTNERJI, DOGOVARJANJE Z ZUNANJIMI PARTNERJI, SOODLOČANJE IN SOOBLIKOVANJE POLITIKE, CILJEV IN STRATEGIJE.