Podjetje: MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Naslov: Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA

POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE GRADIV S PREDLOGI UKREPOV OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.