Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA

Naslov: Kolodvorska ulica 10 , 2310 SLOVENSKA BISTRICA

VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I.STOPNJI; VODENJE IN ODLOČANJE V GRADBENIH POSTOPKIH NA I.STOPNJI; ZBIRANJE,UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI