Podjetje: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LAŠKO

Naslov: Mestna ulica 2 , 3270 LAŠKO

POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI ; OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI