Podjetje: MINISTRSTVO ZA KULTURO

Naslov: Maistrova ulica 10 , 1000 LJUBLJANA

POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, IZVRŠEVANJE PRORAČUNA PRI IZVAJANJU PROJEKTOV S PODROČJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE, OPERATIVNO DELO Z MFERAC PROGRAMOM IN APLIKACIJO SAPPRA PRI IZVAJANJU PROJEKTOV S PODROČJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE, PRIPRAVA IN USKLAJEVANJE LETNIH FINANČNIH NAČRTOV IZVAJANJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE,POMOČ PRI FINANČNEM SPREMLJANJU, NAČRTOVANJU IN POROČANJU O IZVAJANJU PROJEKTOV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE, POMOČ PRI FINANČNEM UPRAVLJANJU S PROJEKTOM TEHNIČNE POMOČI, POMOČ PRI IZVAJANJU DRUGIH AKTIVNOSTI ZNOTRAJ MINISTRSTVA NA PODROČJU KOHEZIJSKE POLITIKE (NPR. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTOV S PODROČJA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE, ADMINISTRATIVNA PODPORA DELA ZNOTRAJ SKP).