Podjetje: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Litostrojska cesta 54 , 1000 LJUBLJANA

USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO PRIPRAVO ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH GRADIV, USPOSABLJANJE ZA ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, INSTITUCIJAMI IN UPORABNIKI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, POMOČ PRI OPRAVLJANJU DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, SPREMLJANJE PREDPISOV DELOVNEGA PODROČJA. IZBRANI KANDIDAT SE BO NA DELOVNEM MESTU SVETOVALEC – PRIPRAVNIK USPOSABLJAL ZA SAMOSTOJNO PRIPRAVO IN IZVEDBO POSTOPKOV STATISTIČNE OBDELAVE PODATKOV (UREJANJE PODATKOV, IZRAČUN NATANČNOSTI STATISTIČNIH OCEN).