Podjetje: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Litostrojska cesta 54 , 1000 LJUBLJANA

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, USPOSABLJANJE ZA ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, POMOČ PRI OPRAVLJANJU DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO PRIPRAVO ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH GRADIV, SPREMLJANJE PREDPISOV DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, INSTITUCIJAMI IN UPORABNIKI.