Podjetje: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Naslov: Dunajska cesta 48 , 1000 LJUBLJANA

USPOSABLJANJE ZA POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, USPOSABLJANJE ZA ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVO PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.