Podjetje: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Naslov: Langusova ulica 4 , 1000 LJUBLJANA

USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA, USPOSABLJANJE ZA VODENJE POSAMEZNIH DEJANJ V POSTOPKU PRED IZDAJO ODLOČBE USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNEJŠIH IN ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S
PREDLOGI UKREPOV USPOSABLJANJE ZA ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVO PODATKOV ZA OBLIKOVANJE MANJ, ZAHTEVNEJŠIH IN ZAHTEVNEJŠIH GRADIV USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI.