Podjetje: RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Slovenska cesta 50 , 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVLJA STROKOVNE PODLAGE ZA DELO PREDSEDNIKA,
POMAGA PREDSEDNIKU PRI VODENJU IN KOORDINACIJI STROKOVNIH ZADEV, SODELUJE PRI OBLIKOVANJU KLJUČNIH SISTEMSKIH REŠITEV,
PRIPRAVLJA GRADIVA IN SODELUJE PRI SVETOVANJU, SODELUJE PRI IZVEDBI NAJZAHTEVNEJŠIH REVIZIJSKIH PROJEKTOV, SVETUJE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA.