Podjetje: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Naslov: KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA

KOORDINIRANJE DELA NA POSAMEZNIH PODROČJIH POSLOVANJA MED ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI ZAVODA, PRIPRAVA IN OBLIKOVANJE PROGRAMSKIH ZASNOV TER KOORDINIRANJE NA PODROČJU RAČUNALNIŠKIH OBDELAV, PROUČEVANJE SPLOŠNE, PRAVNE IN STROKOVNE PROBLEMATIKE TER OBLIKOVANJE ENOTNIH STALIŠČ ZA UPORABO PREDPISOV NA PODROČJU RS, SODELOVANJE V ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU PODROČJA DEJAVNOSTI IN PO NALOGU NADREJENIH.