Podjetje: OBČINA REČICA OB SAVINJI

Naslov: Rečica ob Savinji 55 , 3332 REČICA OB SAVINJI

POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI,
OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNIH DEL,
NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNIH DELAVCEV OBČINSKA UPRAVE.