Podjetje: OBČINA OSILNICA

Naslov: Osilnica 11 , 1337 OSILNICA

POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA, IZDAJA LOKACIJSKIH INFORMACIJ, IZDELAVA IZSEKOV IZ PROSTORSKEGA PLANA, DOLOČANJE POGOJEV IN PRIPRAVA SOGLASIJ ZA POSEGE V PROSTOR, IZDAJA SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV NA LOKALNO GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO, NADZOR IN IZDAJA POTRDIL O PRIKLJUČITVAH NA KOMUNALNE VODE, SPREMLJANJE URADNIH OBJAV, RAZPISOV, NATEČAJEV ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELOVANJE IN RAZVOJ OBČINE, SPREJEMANJE STRANK IN NJIHOVIH VLOG, TELEFONSKA KOMUNIKACIJA ZA POTREBE OBČINSKE UPRAVE IN ŽUPANA, VODENJE POSTOPKOV VEZANIH NA OSNOVNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV BREZ PRIHODKOV, VODENJE POSTOPKOV VEZANIH NA SOCIALNE OBČINSKE POMOČI, VODENJE POSTOPKOV VEZANIH NA DENARNE POMOČI UČENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM, VODENJE POSTOPKOV VEZANIH NA DENARNO POMOČ OB ROJSTVU OTROKA, PRIPRAVA IN AŽURIRANJE OBČINSKIH SPLETNIH STRANI, VODENJE POSTOPKOV VEZANIH NA DENARNO POMOČ V KMETIJSTVU IN PRIPRAVA POROČIL O DRŽAVNIH POMOČEH, STROKOVNA PRAVNA POMOČ PRI IZVEDBI VOLITEV IN REFERENDUMOV, PROTOKOLARNE NALOGE ZA ŽUPANA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU IN NALOGU ŽUPANA.