Podjetje: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Naslov: Bleiweisova cesta 30 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SEKTORJA (V ZVEZI Z NALOŽBAMI UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE), VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV DODELJEVANJA NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD.