Podjetje: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD

Naslov: POLJANSKA CESTA 31, 1000 LJUBLJANA

DELO NA RAZNOVRSTNIH NEPREMIČNINSKIH ZADEVAH SKLADA, ZLASTI NA POSTOPKIH ZA VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE, PRENOS LASTNIŠTVA, OBREMENITEV NEPREMIČNIN, SPREMLJANJE IN UREJANJE PRAVNEGA IN DEJANSKEGA STANJA (VPISI V EVIDENCE); PRIPRAVA IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI VEZANIH NA UPRAVNE IN SODNE POSTOPKE, PRAVNA OPRAVILA VEZANA NA ODDAJO V NAJEM IN PRODAJO.