Podjetje: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO – TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: Dunajska cesta 160 , 1000 LJUBLJANA

POMOČ PRI NAČRTOVANJU AKCIJ IN PRI POROČANJU NA PODROČJU TEHNIČNEGA NADZORA, OCENA STANJA OZ. DELA INŠPEKTORATA NA PODROČJU TEHNIČNEGA NADZORA, POMOČ PRI PRIPRAVI OBVEZNIH NAVODIL NA PODROČJU TEHNIČNEGA NADZORA, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PODROČJA DELA