Podjetje: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Naslov: Bleiweisova cesta 30 , 1000 LJUBLJANA

OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SEKTORJA, VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV DODELJEVANJA KREDITOV IN NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA NALOŽBE PODJETIJ