Podjetje: VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d.

Naslov: Tovarniška ulica 18 , 8270 KRŠKO

NAPELJUJE PAPIR, NADZIRA TEK IN STANJE SUŠILNIH SIT IN VRVI TER NAVIJANJE PAPIRJA NA TAMBUR, UPRAVLJA MOSTNO DVIGALO, ČISTI STROJE IN NAPRAVE