Podjetje: EUROKOVINAR CELJE kovinsko predelovalna strojegradnja d.o.o.

Naslov: Gaji 47 , 3000 CELJE

PROGRAMIRANJE IZ IZVAJANJE DEL NA CNC STRUŽNICAH SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE FAZ DELA, UPORABE ORODJA IN PRIPOMOČKOV SAMOSTOJNA IZDELAVA PRIPOMOČKOV PRIPRAVA STROJEV, NAPRAV, ORODIJ IN PRIPOMOČKOV NA OSNOVI PREJETE TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE PRENAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE REPROMATERIALOV, POLIZDELKOV, IZDELKOV TER ORODIJ IN PRIPOMOČKOV PREVZEM IN PRIPRAVA REPROMATERIALOV PROUČITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA DELO SAMOKONTROLA (REZULTATOV DELOVNEGA PROCESA IN PRIMERJAVA S TEHNIČNO DOKUMENTACIJO) VZDRŽEVANJE NAPRAV, ORODIJ IN PRIPOMOČKOV TER ODPRAVLJANJE MANJŠIH NAPAK NA NJIH SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA MESTA IN DELOVNIH SREDSTEV (ČIŠČENJE) SPOŠTOVANJE IN IZVAJANJE PREDPISOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU MED DELOVNIM PROCESOM OPRAVLJANJE POMOŽNIH IN DOPOLNILNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA (TO JE DEL, KI PRIPOMOREJO K OPRAVLJANJU OSNOVNEGA DELA OZ. SO POGOJ ZA NADALJEVANJE DRUGIH DEL) OPRAVLJANJE KATERIHKOLI DRUGIH OBČASNIH ALI NUJNIH DEL, PO NALOGU NADREJENEGA, OB PREDPOSTAVKI, DA DELA USTREZAJO ZNANJEM, SPOSOBNOSTIM IN ZMOŽNOSTIM DELAVCA TER OB SPOŠTOVANJU POSEBNIH PREDPISOV O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU