Podjetje: BOLNIŠNICA SEŽANA

Naslov: Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA

NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA DIPLOMIRANIH MEDICINSKIH SESTER, SREDNJIH MEDICINSKIH SESTER, BOLNIČARJEV NA BOLNIŠNIČNEM ODDELKU, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE, SPREMLJANJE IZVAJANJA PREDPISANIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU SVOJE STROKOVNE IZOBRAZBE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZIRANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV NA BOLNIŠNIČNEM ODDELKU, SPREMLJANJE IN SKRB ZA KONTINUIRANO OBRAVNAVO PACIENTOV, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV, SKRB ZA VARNOST PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, SODELOVANJE PRI DNEVNI VIZITI IN DNEVNIH RAPORTIH, NAROČANJE ZDRAVIL ZA POTREBE BOLNIŠNIČNEGA ODDELKA, ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.